Nye skjematjenester for hestehold

26.03.2009
Artikkelbilde

Etter påske kommer Mattilsynet med en ny nettbasert skjematjeneste som skal gjøre det enklere for deg som hesteholder eller hesteeier/hesteholder å rapportere til Mattilsynet. Løsningen heter Mattilsynets skjematjenester og inneholder blant annet selvbetjeningsløsninger for kommunikasjon med Mattilsynet for alle som har husdyr inkludert hest.

Tillatelser og import
I ny løsning fra Mattilsynet kan du søke om tillatelse for de typer hestehold som Forskrift om velferd for hest krever, og du kan registrere hesteholdet ditt dersom du har mer enn 10 hester. Hestehold med 10 hester eller mindre vil også bli meldepliktig etter nytt hygieneregelverk som er vedtatt. Vi forventer at dette regelverket vil tre i kraft i løpet av kort tid. Da kan du også registrere hestehold med 10 hester eller mindre på Mattilsynets skjematjenester.

I denne løsningen kan du også melde import av dyr, og du kan registrere deg som importør om du ikke har gjort det tidligere. Dere som tidligere har brukt Matilda VAM for å melde import, skal nå bruke Mattilsynets skjematjenester.

Opplysninger om hesteholdet
Med Mattilsynets skjematjenester kan du som hesteholder gjøre all rapportering til Mattilsynet via internett. Hvis du søker tilskudd hos Statens landbruksforvaltning (SLF), vil Mattilsynets skjematjenester få overført en del opplysninger om hesteholdet ditt derfra. Informasjonen som overføres fra SLF vil bidra til at Mattilsynet har oppdatert oversikt over hesteholdet ditt.

I begynnelsen av april kan du logge deg inn på Mattilsynets skjematjenester for å bli kjent med løsningen og se de opplysningene som er registrert om ditt dyrehold der.

På Mattilsynet hjemmeside vil du etter hvert finne mer informasjon om løsningen. Her vil du også finne brukerveiledninger for pålogging via Altinn. Følg med på http://www.mattilsynet.no/skjema.

Tilgang til Mattilsynets Skjematjenester - pålogging
I tråd med statlige føringer har Mattilsynet valgt å la Altinn håndtere påloggingen til våre skjematjenester. Altinn gir en sikker identifisering av brukerne ved påloggingen. Dette er den samme metoden for pålogging som Statens Landbruksforvaltning benytter for sine elektroniske tjenester. Skatteetaten benytter også samme metode for pålogging.

Dette er noe av det du kan gjøre i Mattilsynets skjematjenester:
• Få oversikt over det som er registrert om ditt dyrehold
• Registrere nytt dyrehold og søke om tillatelser
• Endre informasjon om ditt dyrehold, for eksempel melde om bygging av ny stall eller ombygging – eller endret driftsform
• Registrere deg som importør av dyr og avlsprodukter
• Melde import av dyr og avlsprodukter