Fødselsmelding 2009

Artikkelbilde

Fødselsmeldinger vil bli sendt ut i månedsskiftet mars/april.
Sjekk om din hoppe står oppført som bedekt på listene over bedekninger utført 2008.  Dersom hun IKKE står her vil du heller ikke få tilsendt fødselsmelding.