DNT gir 530.000 kroner til samarbeidende organisasjoner

16.03.2009
Artikkelbilde

DNT bestemte i styremøte i helga å bevilge 530.000 kroner til samarbeidende organisasjoner. Dette er en økning på 73.000 kroner fra i fjor. Norsk Hesteeierforbund fikk 225.000 kroner.

Følgende organisasjoner fikk bevilget penger:

Norsk Travtrenerforening      145 000,-
Norsk Travamatørforening    105 000,-
Norsk Dametravforbund        55 000,-
Norsk Hesteeierforbund        225 000,-

Økningen fra i fjor er 73 000,- I tillegg fikk Norsk Travtrenerforenings pensjonskasse 425000,- en økning fra 2008 på 25000,-

Atle Hamre saken
DNT styret diskuterte saken i styremøte lørdag 14.3. Styret avventer nå domskomiteens behandling.
Som kjent har domskomiteen suspendert Atle Hamre inntil en endelig dom ble avsakt i den siste straffesaken, som har gått for norske domstoler. Etter at høyesteretts ankeutvalg har behandlet anken og ikke tillat saken fremmet for høyesterett er dommen  endelig.

Domskomiteen vil behandle saken så raskt som mulig.