Stor aktvitet på Bjerke Travbane

26.05.2009
Artikkelbilde

Det er stor aktivitet på Bjerke Travbane for tiden. Toppdekket blir fjernet og massene blir samlet i store hauger. Toppdekket er på mellom 12 og 15 centimeter.

Ombyggingen av landets hovedbane startet mandag 25. mai. Planen er at banen skal være ferdig til onsdag 15. juli.
Det nye toppdekket vil bestå av tre lag. Det blir ikke brukt grus som inneholder glimmer eller kalk. Dette for å oppnå optimal drenering. Totalt skal banen bygges om med ca. 11.000 kubikkmeter masse.