Status hurtigarbeidende fagutvalg

25.05.2009
Artikkelbilde

Styret i DNT vedtok på styremøtet fredag 08.05. at vilkårene for norskfødte unge varmblodstravere skal styrkes.   Styret vil innen utgangen av juni legge frem en ”unghestpakke” med konkretisering av tiltak som skal iverksettes.

Bakgrunnen er DNTs beslutning fra 2006 om styrkning av varmblodstraveren samt resultatet av arbeidet fra det hurtigarbeidene  fagutvalget.  Innstillingen fra utvalget med forslag til tiltak oversendes Avlskomitéen for uttalelse.
Så snart Avlskomitéen har gitt sin uttalelse, tas saken opp på nytt i DNTs styre.
Styret er svært fornøyd med utvalgets arbeid.  De har levert mange spennende forslag og jobbet raskt.