Mattilsynet gjennomfører beredskapsøvelse om Vestnilfeber

28.05.2009
Artikkelbilde

Mattilsynet gjennomfører intern beredskapsøvelse i dag. Noen hestehold kan bli kontaktet.

Tema for øvelsen er sykdommen Vestnilfeber. Les mer om den på Veterinærinstituttets sider.