Terminlisten 2010

18.06.2009
Artikkelbilde

Forslag til ny terminliste for 2010 er under arbeid. Høringsfristen gikk ut den 28.5, og det er mottatt svar fra 10 av 12 baner. Rammene for terminlistearbeidet er gitt av styret i NR, som igjen har gitt arbeidsgruppen fullmakt til å justere denne på bakgrunn av innspill fra Driftsselskapene.

Styret i DNT ønsker at Driftsselskapene, som kjenner den daglige driften best, samt sportens aktive, skal få peke på de utfordringer/ positive effekter det nye forslaget vil gi banene, før DNT og travforbundene, som eiere av Driftsselskapene, konkluderer og sender sitt innspill til Norsk Rikstoto.
Arbeidet er ikke avsluttet ennå. Fra travets side er sportssjef Tron Gravdal og innleid konsulent Reidar Andersen gitt fullmakt til å representere DNT i arbeidsgruppen.

DNT behandler saken på sitt styremøte 27.- 28. juni, og vil i tilegg ha samtaler med NR innen de fatter sitt endelige vedtak.

For DNT er det viktig å finne den helhetlige beste løsningen både økonomisk og sportslig for Norsk Travsport.