Stadig bedre løpstilbud til norskfødte

26.06.2009
Artikkelbilde

Løpstilbudet til norskfødte hester blir stadig bedre. I fjor var cirka 7,5 prosent av løpene i Norge skrevet ut for norskfødte hester. Tallene for første kvartal i 2009 viser at antall løp utskrevet for norskfødte hester fortsatt øker.

Høsten 2007 ba styret i DNT administrasjonen om å sette fokus på løp uskrevet for norskfødte hester. På det tidspunktet var det svært få løp forbeholdt norskfødte hester i hverdagstravet. Siden har antall løp for norskfødte hester økt suksessivt. Her følger en oversikt over antall løp utskrevet for norskfødte hester:

2004: 82

2005: 89

2006: 79

2007: 104

2008: 203

Sammenligner vi første kvartal i 2009 med samme periode i 2008 ser vi en ytterligere forbedring. I første kvartal i fjor ble det skrevet ut 26 løp for norskfødte hester, mot 45 i samme periode i år. Svært gledelig er det også at disse løpene stort sett har god innmelding, og fungerer som gode spilleløp.