Dom i Atle Hamre-saken

25.06.2009
Artikkelbilde

Dom i Atle Hamre-saken i DNTs domskomite foreligger nå. DNT har fått medhold i at det er bevist ut over enhver rimelig og forstandig tvil at Atle Hamre er skyldig i overtredelse av DNTs reglement for travsport i Norge, §6, og at vilkårene for å ilegge sanksjoner er reglementets §90 er til stede.

Straffeutmålingen ble 10 års utelukkelse for retten til å kjøre/ri travløp med totalisatorspill og fradømmes retten til å få eller beholde travtrenerbevilling for en periode på 6 år. Han kan heller ikke være tilstede i hesteringen og stallområder ved totalisatorkjøring og andre travstevner for en periode på¨6 år. Dette er en mildere straff enn DNTs påstand om livsvarig utelukkelse. Ytterligere kommentarer vil komme over førstkommende helg. Utelukkelses perioden er fra 30. mars 2007.

Les slutningen her