Innkalling Landsråd

17.07.2009

Stifterne Norsk Jockey Klub og Det Norske Travselskap har fra Landbruks og Matdepartementet fått et forslag til nye vedtekter for Norsk Rikstoto. Departementet har utpekt tidligere departementsråd Per Harald Grue, i samarbeid med stifterne(Dagestad,Fyrand, Bjørn Sæther og Nils Petter Gill ) og stiftelsen(Asplin og Dørum), å komme frem til et forslag som NJ og DNT kan slutte seg til.  Forslaget er utarbeidet og Norsk Jockey Klub har på sin side godkjent det.

Styret har, i denne forbindelse, behov for å orientere landsrådet om forslaget, og vil innkalle til Landsrådsmøte i midten av august. Tidspunkt og sted vil bli bestemt i god tid