Premier til hesteeierne økte med 10,46 prosent

02.01.2009
Artikkelbilde

Det ble delt ut 235.782.000 kroner i hesteeierpremier i fjor. Dette er en økning på 10,46 prosent i forhold til året før. I gjennomsnitt tjente pr. starthest 40 980 kroner. Vi har heller ikke hatt flere starthester enn det var i fjor. Totalt var det 5836 hester til start. På varmblodssiden hadde vi en økning på 258 hester.

Antall starthester:      
Hester -04 Hester -05 Hester -06 Hester -07 Hester -08 DIFF med I fjor I %
Varmblod 3 025 3 219 3 313 3347 3 605 258 7,71 %
Kaldblod 2 349 2 391 2 376 2246 2 231 -15 -0,67 %
SUM 5 374 5 610 5 689 5593 5 836 243 4,34 %
     
Antall løp:      
Hester -04 Hester -05 Hester -06 Hester -07 Hester -08 DIFF med I fjor I %
Varmblod 2 408 2 507 2 484 2550 2697 147 5,76 %
Kaldblod 1 885 1 946 1 940 1930 1955 25 1,30 %
SUM 4 293 4 453 4 424 4 480 4 652 172 3,89 %
     
Innkjørt:      
Hester -04 Hester -05 Hester -06 Hester -07 Hester -08 DIFF med I fjor I %
Varmblod 98 486 113 591 115 305 125045 138834 13 789 11,03 %
Kaldblod 75 962 85 018 87 636 88417 96948 8 531 9,65 %
SUM 174 448 198 609 202 941 213 462 235 782 22 320 10,46 %
     
Innkjørt pr. starthest: (i hele 1.000)      
Premier -04 Premier -05 Premier -06 Premier -07 Premier -08 DIFF med I fjor I %
Varmblod 29,80 32,56 35,29 37,36 38,51 1,15 3,08 %
Kaldblod 31,02 32,34 35,56 39,37 43,45 4,09 10,39 %
SNITT 30,41 32,45 35,42 38,36 40,98 2,62 6,83 %
     
Antall starter:      
Starter -04 Starter -05 Starter -06 Starter -07 Starter -08 DIFF med I fjor I %
Varmblod 26 532 27 735 27 473 27608 29 073 1 465 5,31 %
Kaldblod 21 758 22 247 21 800 21332 21 013 -319 -1,50 %
SUM 47 763 49 982 49 273 48940 50 086 1 146 2,34 %
Antall hester pr løp 11,1 11,2 11,1 10,9 10,8    
Antall starter pr. starthest:      
Starter -04 Starter -05 Starter -06 Starter -07 Starter -08 DIFF med I fjor I %
Varmblod 8,69 8,77 8,62 8,25 8,06 -0,18 -2,23 %
Kaldblod 9,50 9,26 9,30 9,50 9,42 -0,08 -0,83 %