Strategiplan for 2015 ute på høring

16.01.2009
Artikkelbilde

Strategiplanen for 2015 er nå lagt ut for høring. Forslaget er sendt til styreleder i lag og forbund og samarbeidende organisasjoner samt forbundssekr. Høringsfrist er 28.2.09, og det er forbundene som samler inn høringsuttalelsene før de går til DNT.