Positivt samfunnsregnskap med 340 millioner

12.01.2009
Artikkelbilde

Trav og galoppsporten har fått utarbeidet et "samfunnsregnskap" for næringen. Det er firmaet Econ som har gjort denne jobben. Samfunnsregnskapet for trav- og galoppnæringen munner ut i næringens bruttoprodukt (på samme måte som nasjonalregnskapet munner ut i BNP). Dette bruttoproduktet forteller hvilket bidrag trav- og galoppnæringen gir til BNP, og derav hestenæringen verdiskapning.