Offensiv dopingkontroll på Bjerke i går

15.01.2009
Artikkelbilde
Disse to hestene ble dopingtestet på Bjerke Travbane onsdag 14. januar

Alle hestene som startet i 1. og 2. løp på Bjerke onsdag 14. januar ble tatt inn til dopingkontroll. Det ble tatt prøve av 23 hester. Bakgrunnen for kontrollen var bl.a. igangsetting av DNTs kontrollopplegg mhp milkshaketesting og kontroll av at reglene om hestepass og helsekort ble fulgt. Prøveresultatene legges som vanlig ut på DNTs hjemmeside etter hvert som de foreligger.
7 hester manglet hestepass. Dette er et brudd på DNTs løpsreglement §4-2. Disse sakene vil bli oversendt til dommerkomiteen .

Hva er ”milkshake”?
”Milkshake” er en betegnelse på alkaliserende stoff som tilføres løpshest i den hensikt å kunstig forbedre hestens prestasjonsevne. Prøver som skal tas mhp ”milkshake” må tas enten 30-15 min før løp eller som i dette tilfelle, mer enn 1,5 time etter at løpet er i mål.