Nils Dagestad ser lyst på fremtiden for norsk travsport

13.01.2009
Artikkelbilde

- Jeg ser lyst på fremtiden for norsk travsport. Jeg tror på vekst for næringen de nærmeste årene. Jeg tror også fler og fler vil oppleve gleden ved det å holde på med hest. Dette er tanker styreleder i DNT, Nils Dagestad, gjør seg når han skal se inn i fremtiden.

Navn: Nils Dagestad

Alder: 65 år

Yrke: Styreleder i Det Norske Travselskap. Rektor siden 1982. Sist ved Voss Jordbruksskole

Sivilstand: Gift med Reidun. Tre barn og fem barnebarn

Politikk: Medlem av Senterpartiet. Valgt inn i kommunestyre og fylkesting de siste 28 årene.

Hestebakgrunn: Oppdretter siden 1975. Den hesten familien har hatt mest glede av var Trons Terna. Hun vant tolv løp og tjente drøye 150.000 kroner . Hun var veldig spesiell og hun sto på garden hjemme hele tiden. Nå har jeg seks avlshopper.

 

Nils Dagestad legger ikke skjul på at jobben som styreleder i DNT har vært krevende, men han legger fort til at den også har vært svært interessant. Den viktigste jobben så langt har vært jobben med ”hest i næring”.

-          Denne jobben er svært viktig for trav og galoppsporten. Vi har hatt mange møter i Stortinget, og jeg mener fremdriften har vært svært god. Det har vært viktig å bygge opp det politiske nettverket. Her har Tore Fyrand gjort en fantastisk jobb, sier Nils Dagestad.

 

To andre saker Nils Dagestad vil trekke frem er strategiplanen for 2015 og Mollekleivprosjektet.

-          Det har vært jobbet svært godt med den nye strategiplanen. De forskjellige gruppene har jobbet godt sammen, og jeg føler vi skal komme fram til en god plan for fremtiden. Når det gjelder Mollekleivprosjektet, føler jeg at dette har blitt tatt godt imot ute i organisasjonen. Mitt inntrykk er at dette har løftet hele organisasjonen, sier Nils Dagestad.

 

Gleden ved å holde på med hest

-          Uansett hvor jeg er, passer jeg på å spre det gode budskap om det å holde på med hest. Det å skape entusiasme for hesteholdet ligger mitt hjerte aller nærmest. Tenk hva dette betyr for barn og ungdom. Den beste rekrutteringen er å engasjere unge til å finne gleden ved å holde på med hest.  ”Trav i skolen” er en viktig bidragsyter i dette arbeidet, sier DNT-formannen.

 

Hvor står vi om fem år?

-          Jeg tror det er flere som holder på med hest. Jeg føler meg også trygg på at vi har nærmet oss svenskene. Vi har mange dyktige fagfolk, og mange som vil satse på travsport. Summen av dette, vil gi oss noen topphester i løpet av de nærmeste årene. Jeg tror også det vil bli en generell kunnskapsheving. ”Hest i næring” er for lengst på plass. Vi har fått en ren næring, som er i stor i vekst. Når det gjelder organisasjonen tror jeg vi vil få en velfungerende og sterk organisasjon. Jeg tror også vi har klart å skaffe oss et positivt omdømme. Alt i alt er jeg stor optimist for norsk travsport, sier Dagestad.

 

Hev blikket

-          Hvis jeg skal fremheve mine beste egenskaper som leder, må det være at jeg har evnen til å heve blikket. Vi må se fremover og trekke opp de store linjene. Hvor vil vi? Hva må til for å nå disse målene? Disse spørsmålene er det viktig å ha svar på, sier Nils Dagestad og legger til:

-          Jeg vil også benytte anledningen til å rose de ansatte i DNT. Den jobben de gjør har jeg meget stor respekt for. Den kompetansen de sitter inne med er betydelig, sier Nils Dagestad.