Internasjonal møtevirksomhet

21.01.2009
Artikkelbilde
Nils Dagestad har noen hektiske dager foran seg

Det er hektisk møtevirksomhet på det internasjonale travpolitiske plan de nærmeste dagene. Torsdag er det møte i Nordisk Travkomite i Paris og en europeisk spillkonferanse i Brussel. Fredag er det styremøte i UET, før det er generalforsamling i UET på lørdag. 

På den europeiske spillkonferansen møter Tore Fyrand, Odd H. Johansen, Harald Dørum og Mattis Asplin. Konferansen er for spillselskaper som har totalisator. Dette er et formiddagsmøte.
På ettermiddagen er det møte i Nordisk Travkomite. Fra Norge møter Nils Dagestad, Jens Alm, Torbjørn Frøysnes og Tore Fyrand. Dette er et felles nordisk møte for å forberede seg til generalforsamlingen i UET.

Fredag er det styremøte i UET i Paris. Tore Fyrand er teknisk delegert, mens Torbjørn Frøysnes er styremedlem. Dette blir også et forberedende møte til generalforsamlingen.
På generalforsamlingen i UET på lørdag møter Nils Dagestad, Jens Alm, Torbjørn Frøysnes og Tore Fyrand. Ett av punktene på generalforsamlingen er en orientering av Tore Fyrand om verdenskonferansen i Norge i mai. 

Program for spillkonferansen
Agenda UETs generalforsamling