Interessant generalforsamling i UET

28.01.2009
Artikkelbilde
Nils Dagestad

Lørdag var det generalforsamling i UET i Paris. Fra Norge møtte styreleder Nils Dagestad og nestleder Jens Alm. Torbjørn Frøysnes sitter i styret i UET, mens Tore Fyrand er teknisk delegert. De viktigste punktene på generalforsamlingen var å sikre inntektene fra egne arrangementer, lisenssystemet og antidopingarbeid.

- Et av de viktigste sakene vi drøftet på generalforsamlingen var spillsikkerhet og sikring av sportens inntekter på egne arrangementer. Det er vi som sitter på rettighetene til våre trav- og galoppløp. Dette er det full enighet om i UET. Dette kommer vi til å kjempe hardt for å få gjennomslag for, sier Nils Dagestad.

- Det er også full enighet om lisenssystemet. Hest kan ikke meldes til løp hvis den ikke er registrert på en treningsliste. Dette blir over hele Europa. Det blir klart definert forholdet mellom proff og amatør, sier Nils Dagestad.

Antidopingarbeidet blir prioritert i UET. De la fram fjorårets statistikk over dopingtester. Den viser at f.eks. Italia tok hele 21.623 tester i fjor. 103 av dem av positive. Flere land har begynt å teste hester i trening. I Frankrike ble det tatt 16092 tester. 13.458 i forbindelse med løp, 2.066 i prøveløp, 523 i trening og 45 av hester som ikke var i trening. 44 tester var positive i forbindelse av løp, 4 i prøveløp og 6 i forbindelse med trening.
- Jeg er svært glad for at antidopingarbeidet har kommet så langt ute i Europa. Dette beviser at alle vil ha en "ren" sport, sier Nils Dagestad.

Tore Fyrand presenterte opplegget rundt verdenskonferansen og VM for kusker.
- Dette var viktig for oss. Vi fikk presentert opplegget på en flott måte. Jeg følte vi fikk "solgt" inn arrangementet, sier Nils Dagestad.

Serbia la inn søknad om å bli medlem av UET. Det blir tatt en grundig vurdering av søknaden og til neste år kan Serbia ble medlem.
Det jobbes også med å opprette en felles database. Det er Frankrike som styrer denne prosessen, mens det er Sverige som ivaretar de Nordiske interessene.

Vedtak fra UETs generalforsamling
Erklæring om europeisk travsport fra 2008