Informasjon om bruk av egen ukåret hingst på egen hoppe

30.01.2009
Artikkelbilde

Det er mange krav man må oppfylle før man kan bruke egen ukåret hingst på egen hoppe. Hingst og hoppe må eies av samme eierforhold. Hingsten må også være godkjent av Norsk Hestesenter før bedekning.

Bruk av egen ukåret hingst på egen hoppe
1) Hingst og hoppe må eies av samme eierforhold 
2) Bruk av den ukårede hingsten må være godkjent av Norsk Hestesenter før bedekningen
( jfr. http://www.nhest.no/index_ns.html)

Jfr: Avlsplan for kaldblodstraver :
6.3 Bruk av egen ukåra hingst på egne hopper

6.3.1 Bruk av egen ukåra hingst på egen hoppe er tillatt etter de retningslinjer som er nedfelt i ”Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien”. Følgende forutsetninger må dessuten være tilstede:
a) Det er kun tillatt å bedekke inntil 2 egne hopper pr år per hingst.
b) Hoppene skal ha samme eierforhold som hingsten og alle må være i samme eie f.o.m. 31/12 før bedekningsåret og t.o.m. dagen for siste bedekning.
c) Hingsten er funnet fri for diskvalifiserende lidelser før bedekning i henhold til liste over defekter og sykdommer i pkt. 6.2.3, samt de krav som stilles i pkt. 6.2.4.
d) Røntgenbildene skal avleses av veterinær som er medlem i kåringsnemnden.
e) Hingsten skal være 3 år eller eldre ved bedekning.

Jfr: Avlsplanen for varmblodstraver

6.4 Bruk av egen ukåret hingst på egen hoppe.

For varmblodstraver gjelder samme regler som for kaldblods med unntak av 6.3.1 b).
For varmblodstraver er kravet om eierforhold : Hoppene skal ha samme eierforhold som hingsten og alle må være i samme eie ved
bedekningstidspunktet. 6.4.1. 3.ledd.