Funksjonærseminar

09.01.2009
Artikkelbilde

Denne helgen arrangeres seminar for måldommere, løpsledere og plassjefer. Dette er en del av funksjonæroppfølgingsprogrammet i DNT, og har til hensikt å styrke kompetansen hos funksjonærene, samt å oppnå mest mulig lik praksis på alle landets baner.

Det møter representanter fra alle de tre funksjonærgruppene, fra alle landets totalisatorbaner. Temaer som står på agendaen er blant annet det nye reglementet, gjennomgang av arbeidsinstruksene, samt prosjektet Kvalitetssikring av V75-stevner.