DNT søker ny generalsekretær

16.01.2009
Artikkelbilde

Det Norske Travselskap søker etter ny generalsekretær. DNT er aktørenes og medlemmenes fag- og serviceorgan i alle spørsmål knyttet til sport og hestehold. Årlig arrangeres over 4800 travløp hvor mer enn 5500 travhester deltar. Søknadsfrist er 8. februar.

Det Norske Travselskap (DNT) er en sports- og medlemsorganisasjon med over 16000 medlemmer organisert i landets 13 travforbund og 179 travlag. DNTs ledelse og administrasjon holder til i moderne lokaler i Hestesportens Hus på Bjerke Travbane. DNT er aktørenes og medlemmenes fag- og serviceorgan i alle spørsmål knyttet til sport og hestehold. Årlig arrangeres over 4800 travløp hvor mer enn 5500 travhester deltar. Total spillomsetning på travløp i Norge var i 2008 ca 3,5 milliarder kroner. DNT og travhesten er av stor samfunnsøkonomisk betydning, og fører til en årlig verdiskapning i størrelsesorden 800 millioner kroner med over 4500 årsverk knyttet til ulike næringer. Les mer om DNT på www.travsport.no

GENERALSEKRETÆR

Generalsekretæren er DNTs daglige leder og rapporterer til styret. I samarbeid med styret, tillitsvalgte, ansatte og myndigheter skal generalsekretær tilrettelegge for og gjennomføre beslutninger og tiltak til beste for travsporten og organisasjonen. Generalsekretæren vil ha en betydelig talsmannsrolle innen egne organisasjonsledd, mot myndigheter, media og i internasjonale travsportsorganisasjoner.
I sitt strategiarbeid har ledelsen satt seg ambisiøse mål om modernisering, vitalisering og styrking av DNT og sporten. Travselskapet står nå foran gjennomføring av en rekke prosjekter og tiltak hvor generalsekretæren skal være motor og pådriver i utviklingsarbeidet med krav til gjennomføring og målbare resultater.
Søkere bør ha solid lederbakgrunn med forståelse for de utfordringer som ligger i å lede en organisasjon som skal ivareta medlemsinteresser, forretnings- og næringsinteresser og sport på bredde og elitenivå. Personen vi ser etter må derfor være lagspiller, synlig i lederrollen, ha betydelig gjennomføringskraft og gode kommunikasjonsevner.
Vil du vite mer om stillingen ta kontakt med vår rådgiver Gunnar Nebell i Habberstad, tlf. 90 03 07 09, eller styreleder Nils Dagestad, tlf 91 84 76 36
Søknad med utfyllende CV sendes på epost til: gunnar.nebell@habberstad.no innen 8. Februar 2009.