Travtrenerutdanning i Nord-Norge

23.02.2009
Artikkelbilde

Norsk Hestesenter (NHS) skal i samarbeid med Det Norske Travselskap
(DNT) arrangere travtrenerutdanning ved Nord-Norsk Hestesenter
2009. Målgruppen er personer fra Nordland, Troms og Finnmark
som ønsker å drive næringsvirksomhet som travtrener, og som enten
har fagbrev i hestefaget eller videregående skole og erfaring/praksis
fra travsport.

Med forbehold om NOKUT-godkjenning, vil kurset arrangeres innenfor
de rammene som gjelder for ordinær travtrenerutdanning, dvs 21 uker
sammenhengende, med rett til lån og stipend fra Statens Lånekasse.
Kursoppstart blir trolig november 2009.
NHS ønsker å lodde interessen for et slikt utdanningstilbud i Nord-
Norge, og ber interesserte henvende seg til Norsk Hestesenter innen
15. mars.
Ta kontakt med rektor Arne Amlien på tlf 61 16 55 00 eller send
e-post til nhest@nhest.no.
Er interessen stor nok, vil det bli satt en søknadsfrist over sommeren.