Nytt fra Valgkomiteen

28.02.2009
Artikkelbilde

Valgkomiteens leder Terje Bøe informerte deltagerne på DNT´´s  mediakurs  om  arbeidet med forslag til kandidater til nytt styre i DNT

Valgkomiteen ønsker å sette i gang en prosess som involverer medlemmene, derfor legger de frem i dag en foreløpig liste.
Kommentarer til denne kan gjøres på e-post gjennom organisasjonsleddene til valgkomiteen innen 15.3.

Valgkomiteens foreløpige liste er:
Nils Dagestad, leder
Merete Johansen, nestleder
Torbjørn Frøysnes, styremedlem
Atle Larsen, styremedlem
Torhild Grimseth Huseby, styremedlem
1. vara Kristin O. Brækken
2. vara Per Arne Engholm
3. vara Per Erik Hagen

Nils Dagestad og Torbjørn Frøysnes er valgt frem til generalforsamlingen i 2010 og resten av styret er på valg i årets generalforsamling.
Varamenn til styret velges hvert år.