Atle Hamres anke avvist

20.02.2009
Artikkelbilde

Atle Hamres anke til Høyesterett er avvist.
Det vil si at saken er ferdig behandlet i det offentlige rettsystemet, og skal dermed tas opp i travets domssystem.

Høyesteretts kjennelse sier blant annet:
«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsier at anken blir fremmet for Høyesterett, jf. straffeprosessloven § 323. Anken tillates derfor ikke fremmet».