Slik gikk det i DNTs Hoppeserie

11.12.2009
Artikkelbilde
Hertiginnan C.D. med sin trener Frode Hamre i sulkyen vant DNTs Hoppeserie sammenlagt

DNTs Hoppeserie 2009 er over. Totalt har det vært kjørt ni løp. Overlegen vinner ble Hertiginnan C.D. med 130 poeng. Hun kan derfor ta ut et følltilskudd på 100.000 kroner. Vel og merke hvis hun blir bedekket i 2010 og får et føll som blir registrert senest 31.12.2011.

Sluttstillingen:
Hertiginnan C.D. 130 poeng
Vinn De Luxe 80 poeng
Case 60 poeng
Digital Charcoal 60 poeng
New Cowboyland 40 poeng
Writing Girl 40 poeng
Delice D. 40 poeng
Comi Jet 40 poeng
American Rolls 40 poeng
Vicky Diablo 40 poeng
Moments Tail 20 poeng
Muscles G.T. 20 poeng
Clever Boszorg 20 poeng
Aces Napoli 20 poeng
Pine Princess L. 20 poeng
Rose Volo 10 poeng
Mi Mi 10 poeng
Vet Cool Joe 10 poeng

Se hele resultatlisten

I samarbeid med Norsk Rikstoto har Det Norske Travselskap gleden av å presentere DNTs Hoppeserie 2009.
Løpsserien er forbeholdt norskregistrerte varmblodshopper 3 – 7 år med grunnlag 50.000 - 600.000 ved innmelding. I tillegg er serien åpen for 3-5-årige hopper med høyere grunnlag. Ved siden av premiering i hvert løp med førstepremie 100.000, utløses også avlstilskudd etter eget poengsystem, se nedenfor.
Løpene i serien er fordelt mellom alle V75-arrangerende totalisatorbaner. Derved gis flere hester mulighet til å delta i løpsserien.

Avlstilskudd:
1.   Poengberegning legges til grunn for utbetaling av tilskudd etter følgende mønster:
 1. premie: 40 poeng
 2. premie: 20 poeng
 3. premie: 10 poeng
 – Hvert poeng er verdt kr. 1.000,-
 – Det utbetales minimum kr. 20.000,- og maksimum kr. 50.000,-
 – Den hoppa som har oppnådd flest poeng totalt sett gis en bonus på 50.000,- slik at samlet følltilskudd vil bli 100.000,-. Dersom to eller flere hester har like mange poeng, vil beste plassering i enkelte løp avgjøre. Dersom man fortsatt ikke kan skille, gjelder nest beste plassering osv. Kan man fortsatt ikke skille, deles bonusen mellom de aktuelle hestene.
2.   Følltilskuddet utbetales først etter at hoppa har produsert et levende født norskfødt føll registrert hos DNT.
3.   Dette føllet må for serien som avholdes i 2009 være født og registrert senest 31.12.2011.
4.   Det vil ikke bli mulig å søke om dispensasjon fra noen av forutsetningene gitt ovenfor.