Endring i løpsbulletinen for 18. desember

07.12.2009
Artikkelbilde

Fredag 18. desember – Jarlsberg Travbane – løp 8
2-årsløpet er kun åpent for norskfødte hester.