DNT har besluttet å kjøpe Nannestad Treningssenter

14.12.2009
Artikkelbilde

Styret i DNT har vedtatt å kjøpe Nannestad Treningssenter. De tar over hele senteret med grunn og byggningsmasse. Driften av treningsanlegget blir også lagt under DNT.

Prislappen for areal som erverves fra Travsportsenteret AS er på 10,5 millioner kroner. Som kompensasjon for areal som i dag eies av Øvre Romerike Travlag skal det etableres en amatørstall på området, denne skal stå ferdig til 31.12.2012 Inntil denne stallen er ferdig skal travlaget disponere amatørstallen som de gjør i dag. ØRT vil også fritt disponere klubbhus som er etablert på området.

Begrunnelsen til kjøpet er som følger:
”Øvre Romerike Travlag har i Nannestad Treningssenter et unikt treningsanlegg med stor aktivitet, men det viser seg at det er vanskelig for et Travlag å få til en økonomisk forsvarlig drift av anlegget.  Den samlede eiendommen egner seg svært godt for videre utvikling. Området er ferdig regulert til hesteformål og inkludert i eiendommen er 8 tun som er ferdigregulert til boligformål knyttet mot hestenæring.

Travet får igjennom dette hånd om et meget verdifullt området som allerede inneholder stallbygg, travbane og treningsløyper, ca 80 hester er pr i dag oppstallet på Nannestad.  Presset på treningsområder for hest i Østlandsområdet er stort og ved oppkjøpet har man sikret utviklingsmuligheter for fremtiden.

DNT ser et stort utviklingspotensial for treningssenteret. Flotte treningsløyper, perfekt treningsbane og store uteområder. Kjøpet av Nannestad Treningssenter er et ledd i målet om å nå intensjonene og føringene nedfelt i ”Trav 2015”.