34 nye prosjekter innvilget

18.12.2009
Artikkelbilde
Bjørn Iversen og forskningssjef Peter Kallings diskuterer resultatene av tildelingene av hesteforskningsmidler

34 nye hesteforskningsprosjekter har fått klarsignal fra styret i Stiftelsen Hästforskning. Arbeidet som nå settes igang er et resultat av den nye svensk-norske hesteforskningsavtalen som deler ut 20 millioner svenske kroner hvert år.

Blant prosjektene er syv av dem enten helt eller delvis norske. Tema som det nå skal forskes videre på er blant annet halslidelser hos kaldblodstravere, forbedret kvalitet på grovfôr til hest og økte muligheter for svensk og norsk hestenæring.

- Den nye forskningsavtalen har fått en god start. Det er positivt å ha fått fram såpass mange norske prosjekter i tillegg til samarbeidsprosjekter med svenskene, sier Bjørn Iversen, som sitter i styret i Stiftelsen Hästforskning. Iversen understreker også at det i de svenske prosjektene ligger en rekke interessante problemstillinger som norsk hestenæring vil få nyte godt av i framtida.
Gjennom tildelingene i Stockholm er 2/3 av midlene i den norske potten (6 millioner NOK pr år) nå disponert.

- Det gir oss handlefrihet til å sette igang nye prosjekter også neste år, sier Iversen. Fra en aktivitet på 1 til 2 nye prosjekter pr år har vi gjennom avtalen med svenskene satt igang 5 nye prosjekter pluss 2 nye samarbeidsprosjekt mellom norske og svenske forskere, sier Iversen. Se den fullstendige oversikten med samtlige tildelinger her