Til hesteeierne i DNT

14.04.2009
Artikkelbilde

Vi opplevde under fakturering for mars måned dessverre en menneskelig svikt, og dette medfører at enkelte av våre hesteeiere denne måneden vil motta 2 separate fakturaer.

De hesteeierne som har hatt besøk eller fått utført tjenester fra Rikstotoklinikken Bjerke, vil få en egen regning fra klinikken i tillegg til en faktura for tjenester fra DNT. Begge fakturaene skal betales, og forfall er som vanlig siste dag i måneden.
Vi beklager det ekstra arbeidet dette medfører for våre hesteeiere.

Med vennlig hilsen
Økonomiavdelingen