Ivar Egeberg ansatt som ny generalsekretær

22.04.2009
Artikkelbilde

Ivar Egeberg ble i dag ansatt som ny generalsekretær i Det Norske Travselskap. Han har inngående kjennskap til norsk travsport. Han har travet i sitt hjerte. Styret i DNT er helt sikre på at de har ansatt rett person til denne viktige jobben.

Norsk travsport står i dag overfor betydelige utfordringer.  I likhet med andre næringer må vi møte en usikker økonomisk situasjon i kjølvannet av finanskrisen.

Vi ser tegn til avmatting  i den veksten vi har hatt i spill på hest, som er hovedinntektskilden for travsporten i Norge.

Samtidig er våre rammebetingelser når det gjelder nærings- og skattepolitikken fortsatt dårligere enn i de land som vi konkurrerer med. Vi erkjenner betydningen av den åpningen som ble gitt i statsbudsjettet om bedre rammebetingelser, og vi vet at regjeringen arbeider med spørsmålet. Men vi konstaterer at det ikke foreligger noen avklaring om at travsporten i Norge skal sees som næringsvirksomhet, som i andre land.

Vi har i den senere tid sett at flere norske hesteeiere velger å registrere sine hester i blant annet Sverige. Samtidig er det økt konkurranse fra gode utenlands registrerte hester i Norge. Resultatet er at norskfødte varmblodshester i 2008 bare oppnådde å vinne 53 % av den totale premiesummen for varmblodshester i Norge. Vi har en negativ handelsbalanse med utlandet for våre varmblodshester. Den viktigste forklaringen er at bredden er for liten, og vi får vansker med å få fram de toppene, som Rex Rodney og andre, som skal synliggjøre norsk trav og begeistre det store publikum. Norges konkurranseevne i Europa er ikke god nok.

En endring av nærings- og skattepolitikken er det enkelttiltak som vil ha størst og mest positiv virkning for norsk travsport i dag.

I denne situasjonen har styret i DNT, sett det slik at vi må hente inn de beste kreftene vi kan rå over for å få igjennom de viktige sakene. Generalsekretærstillingen er en viktig ressurs i dette arbeidet.

Vi har ønsket en generalsekretær som har inngående kjennskap til de politiske prossessene i Norge på toppnivå, og som har evne til å få igjennom store og vanskelige saker.

Vi har ønsklet en generalsekretær som kan travet, og som derfor på en overbevisende måte kan legge fram våre argumenter.

Vi har ønsket en generalsekretær som kan organisasjonsarbeid, og som derfor kan utvikle DNT og vår organisasjon videre framover.

Vi mener å ha funnet denne personen i Ivar Egeberg.

Han var ikke blant søkerne. Han er generalsekretær i et regjeringsparti. Men vi mente at det var nødvendig med folk på toppnivå i generalsekretærstillingen i DNT. Vi er særdeles tilfreds med at Ivar Egeberg har stilt seg til disposisjon for igjen å ta et krafttak for norsk travsport. Det var mange gode søkere, men Ivar Egeberg har særskilte kvaliteter.

Han er en aktør på topp-planet i norsk politikk. Han har et unikt kontaktnett på topp-planet i norsk samfunns- og organisasjonsliv.

Han har inngående kjennskap til norsk travsport. Han har travet i sitt hjerte. Han kjenner grasrota og derfor vet vi at han også alltid har hatt uendelig mange venner i travet . Helt fra hans formidable innsats for å bygge opp den moderne travsporten i Norge som generalsekretær på 1980-tallet.

Siden har han hatt toppverv i Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund, og vært pådriveren for å få gjennomført kraftig forbedrede rammebetingelser for disse sportsgrener. Som generalsekretær i et regjeringsparti har han også vært helt sentral i det arbeid som nå gjøres for å bedre travsportens rammebetingelser.

Vi mener at Ivar Egeberg har dokumentert uvanlig stor gjennomføringsevne. Hans arbeidskapasitet er legendarisk.
Vi må nå få på plass bedre rammebetingelser og like konkurransevilkår for travet. Vi vet at Ivar vil gå inn i dette på en kraftfull måte, som ingen annen.

Vi har stor tiltro til at Ivar er rett mann på rett plass. Han har sitt hjerte i travet. Han er glad i sporten og  i organisasjonen, som han kjenner så vel. Han har reist overalt i Trav-Norge, og kjenner livet i stallen og på banene.

Han ser fram til å fornye bekjentskapen. Og det gjør vi også.

Ta vel imot den nye generalsekretæren i DNT,  Ivar Egeberg.

Pressemelding fra Det Norske Travselskap