Atle Larsen ny i DNT styret

18.04.2009
Artikkelbilde
Styret i DNT. Fra venstre Merete Johansen (nestleder), Nils Dagestad (styreleder), Torhild G. Huseby, Torbjørn Frøysnes og Atle Larsen.

Atle Larsen ble valgt inn i DNT styret i dag under generalforsamlingen i DNT. Generalforsamlingen fulgte valgkomitéens innstilling. Dermed ble Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby og Atle Larsen valgt. Det kom benkeforslag på Geir Stangeland, men med sine 92 stemmer rakk han ikke fram. Torhild G. Huseby fikk 132 stemmer, Merete Johansen 124 stemmer og Atle Larsen 117 stemmer.
Nils Dagestad ble valgt som leder, med Merete Johansen som nestleder.

Generalforsamlingen fulgte også valgkomitéens innstilling når det gjaltd de andre valgene. Det betyr at Tina Dale Brauti (1. varamann), Per Arne Enholm (2. varamedlem) og Per Erik Hagen (3. varamedlem) ble valgt.

Det var en meget saklig og god generalforsamlingen. Odd Flattum ble valgt som dirigent. Han gjorde en meget god jobb og han skal ha mye av æren for gjennomføringen av generalforsamlingen.

Den saken som skapte mest debatt var hvordan overskuddet i DNT skulle forvaltes. Resultatet ble at hvert forbund får 50.000 kroner. Resten blir overført til A-fondet.