Travtrenerutdanning på Bjerke

19.09.2008
Artikkelbilde

Denne uka har deltakerne på travtrenerutdanningen for ulisensierte trenere hatt undervisning i Hestesportens Hus på Bjerke. Et av temaene var ekskursjon til Rune Haugens treningsanlegg for galopphester.

I løpet av uka har deltakerne fått undervisning i varierte temaer. Det har blitt kjørt gjennomgang av status i travet i dag, og Harald Dørum presenterte Norsk Rikstoto og situasjonen i det internasjonale spillmarkedet.

Tirsdag var gruppa på ekskursjon til Rune Haugens flotte anlegg for trening av galopphester i Skoger utenfor Drammen (bildet). Haugen presenterte sine rutiner og systemer for trening, knyttet blant annet opp mot puls- og laktatmåling.

 

Roar Øvrebø presenterte Norsk Hesteeierforbund, og sammen med sekretær Knut Erik Johansen gikk de gjennom det utkastet til kontrakt mellom hesteeier og trener som engang ble utarbeidet i samarbeid med travtrenerforeningen. Dette utkastet er nå oppe for revidering, da det er stadig mer aktuelt å formalisere mer av avtaleverket i travsporten. 

Det er undervist i avlslære fra forsker på UMB, Hanne Fjerdingby Olsen. Lars Olaf Moen fra Bjerke Dyrehospital foreleste om typiske skader på travhest, og forebyggelse av disse. Steinar Hammersborg delte av sine mangfoldige erfaringer knyttet til skoing, balansering og hovskader.
Uka ble avsluttet med et besøk på Norges Veterinærhøyskole, og de fasiliteter for undersøkelse og behandling av hest som finnes der.