Nyheter fra styremøte i DNT

30.09.2008
Artikkelbilde

Det Norske Travselskap avholdt styremøte i Karlstad den 26. og 27. september i forbindelse med Unionstravet på Färjestad Travbane. Det ble blant annet vedtatt å hedre kusker for hver tusende seirer de vinner. Det ble også vedtatt å innføre en sentral lisensnemd.

Regler / satser for kusker som passerer 1.000 seire i totalisatorløp og siden for hvertusende passerte seier:
DNT har ikke hatt en fast skala / ”premieprofil” for kusker som passerer 1.000 seire og hver tusende seier deretter.
DNTs gullklokke har alltid blitt tildelt kusk / trener ved 1.000 seirer, og dette er en tradisjon som bør fortsette – med tillegg av ”premiering”i form av stipend for hver tusende seier etter følgende skala:

  • 2.000 seirer gir stipend på kr. 10.000,-
  • 3.000 seirer gir stipend på kr. 15.000,-
  • 4.000 seirer gir stipend på kr. 20.000,-
  • 5.000 seirer gir stipend på kr. 25.000,- 

I tillegg til stipendet vil det være en gave med inskripsjon. Administrasjonen skal også utarbeide et forslag til en "Hedersvegg/Wall of Fame" i foajeen i Hestesportens Hus for "Tusenklubben"

Sentral lisensnemd:
I forbindelse med iverksettelse av nytt lisenssystem ble det opprettet lokale lisensnemnder ved hver bane.  De lokale lisensnemndene har kun innstillende myndighet til reaksjoner på brudd på lisensbestemmelsene.  Sakene skal oversendes DNT sentralt for avgjørelse / evt. reaksjoner.
Da administrasjonen i DNT fungerer som ”rådgivere” både for banene og trenere / hesteeiere, bør man også sentralt være forsterket med en lisensnemnd, som behandler sakene som kommer inn.

Derfor oppnevnes det en sentral lisensnemd. Ders oppgave blir å behandle innkomne  saker fra de lokale lisensnemder. DNTs lisensnemd kan vedta å gi administrasjonen fullmakt til å ilegge mindre raksjoner.

Følgende personer oppnevnes til sentral lisensnemd:
Benny Rustviken, tidl Reglementsansvarlig DNT, Tidl dommer, medlem Appellkomiteen
Kenneth Rasmussen, medlem NTTFs styre
Turid Tuverud, leder Oslo og Akershus Travforbund
Morten Arnesen, dommer Bjerke
Tron Gravdal, sportssjef DNT
Benny Rustviken foreslås som nemdas leder

DNTs Vårserie:
 I forkant for sesongen 2008 ble løpstilbudet til 3-åringer økt ved nysatsingen DNTs Vårserie og DNTs Høstfinale.
For varmblodshestene var det ingen problemer med å fylle finaleløpet, mens det blant kaldblodshestene skiller noe mer på kvaliteten, slik at det ikke ble fullt løp i finalen.
Det har fremkommet en del kommentarer på at serien kom tidlig og kunne ”koste” for mye for en del av hestene, men ser man på hvilke hester som startet i kvalifiseringen til Kriteriet var det 18 av de 21 hestene som startet i finalen på Biri.
Vårserien sammen med økt satsing på unghestserien gjør at langt flere 3-åringer i år har tjent gode penger.  I fjorårets kriteriekvalifisering for hopper hadde syv hester tjent over kr. 50.000,- - i år har antallet økt til ti.  Langt større utslag får vi om vi ser på varmblodshestene.  Blant hoppene er økningen meget god – fra syv hopper i fjor til 16 i år som har tjent mer enn kr. 50.000,- innkjørt før kriteriekval.  I åpen klasse var det 12 hester mot 18 i år.

Det ble vedtatt å videreføre både Vårserie og Høstfinale for begge raser etter samme mal som i 2008.Samtidig vil styret starte en gjennomgang av premieprofilen for kaldblodshester for å styrke dette segmentet.