Leieavtaler registrert på nett

29.09.2008
Artikkelbilde

I de tilfeller hvor det foreligger en leieavtale vil leieren komme opp som eier på internett. Det vil da stå i parantes at det er snakk om en leieavtale. Denne opplysningen vil imidlertid ikke komme fram i løpsprogrammet.