DNTs travkonferanse er utsatt

24.09.2008
Artikkelbilde

DNTs travkonferanse er utsatt og avholdes fredag 21. og lørdag 22. november. Grunnen til dette er at store deler av travkonferansen vil bli viet organisasjonsbygging og Mollekleivprosjektet. Mollekleiv kan ikke møte på de opprinnelige dagene.