Status over hester registrert på treningslister

15.10.2008
Artikkelbilde
Olav Mikkelborg er med sine 50 hester i treing en av de største trenerne i Norge.
Det har nå gått drøye tre måneder siden innføringen av krav om at alle hester skal være registrert inn på en treningsliste for å kunne meldes til travløp.
DNT har tatt ut en oversikt over status, og funnet følgende:

Det er pr 13.10.08 registrert inn totalt 7373 hester på treningslister i Norge. Av disse er 2570 i trening hos profftrenere. Det vil si at snaue 35 % av alle hester som er registrert pr idag er i profftrening, og tilsvarende 65 % i trening hos amatørlisensierte.

I tallet på 7373 hester er det trolig en del unghester etc, men likevel er dette et bra tall, siden man de siste årene har sett at det er behov for ca 5000 løpshester for å betjene det årlige antall travløp.
Det er også verdt å merke seg at det trolig er noen hester som ikke har vært til start etter innføringen av treningslister 01.07.08, fremdeles kan ligge uten registrert trener. Disse omfattes således ikke av denne oversikten.
 
Trenerne av disse hestene er fordelt på 215 profftrenere, 2614 amatører og 8 stallansatte. Av amatørene er 9 personer innehaver av rekruttlisens.
Dette vil igjen si at profftrenerne i snitt har 11,9 hester i trening, mens amatørene har 1,8 hester.