Startersamling på Bjerke onsdag.

09.10.2008
Artikkelbilde

Onsdag var starterteamet fra alle landets totalisatorbaner samlet på Bjerke. Dette er en del av den funksjonæroppfølgingen DNT gjennomfører blant annet for å bidra til lik praksis på alle banene.

På linje med dommersamlingen for 14 dager siden var det i år en utvidet samling for startere, der ikke bare hovedstarter, men samtlige fra starterteamet var invitert. Oppmøte var godt, det var 2-4 fra hver bane til stede.

Slike samlinger benyttes blant annet til å se på statistikker over de bøter som ilegges på de ulike baner. På startforseelser ser man nå en positiv utvikling, der banenes antall kjøredager gjenspeiles i antall bøter. Dvs at praksis på start er tilnærmet lik på de ulike banene, og dette er et viktig mål.

Fokus på autostart
En del av møtet ble brukt til å diskutere startformen Autostart. I våre naboland jobbes det også med ulike eksperimenter knyttet til oppkjøringens lengde, fart på bilen og antall hester bak bilen, både innen sulky- og montéløp. Dette må også Norge ta stilling til, da det er uheldig med mange ulike regler i de nordiske land.
I tillegg ble linjestart som ”reserveløsning” for autostart diskutert.
Innspillene som fremkom vil tas med i utformingen av forslag til nye bestemmelser innen disse områdene, og implementere dette i reglementsrevideringen.

Driving
Som på dommersamlingen var driving et tema også på startersamlingen. DNT ser at publikums fokus på hvordan hestene drives i travløp må tas på alvor, og i dette arbeidet har funksjonærene en viktig rolle. Det er også vesentlig at dommerne og starterne er samstemte på hvilket nivå man kan akseptere driving, slik at kommunikasjonen dem i mellom fungerer når starterne er oppløpsobservatører og rapporterer til banedommerkomiteen.
Oppfølgingen videre av dette vil være at trenerforeningen, som var tilstede på dommersamlingen, informerer sine medlemmer om innstrammingen. Det vil også annonseres i baneprogram. Innledningsvis oppfordres dommerne til å gi advarsler til kjørere/ryttere med en uheldig/uønsket adferd i banen, med påfølgende sanksjoner dersom det ikke skjer en endring.
Det viktigste er å endre holdningen til de aktive, ikke å gi flest mulig bøter.

Sanksjonsnormer
Det har kommet innspill fra de aktive om at sanksjonen for startforseelser i løp med mer enn 100.000 i førstepremie er uforholdsmessig høy. Det legges inn et forslag om korrigering av denne i nye normer for 2009. Det er uansett viktig å merke seg at den høyeste satsen ikke gjelder før førstepremien overstiger 100.000.