Feseth Lynet til topps i Østersund

16.10.2008
Artikkelbilde

Hele sju av ni påmeldte kaldblodshingster ble kåret under Kallblodets Dagar i Østersund forrige uke. Av disse var fire norske. Til applaus fra et sakkyndig publikum fikk norske sjuårige Feseth Lynet (e.Järvsöfaks) tilleggsutnevnelsen som Dagens Hest. Han presenterte seg i flott utstillingskondisjon og fikk
svært god omtale.

To-dagers for kaldblodet
Det todagers arrangementet i Østersund trekker bra med publikum, både norske og svenske. Mange skoleklasser
fra hestegymnasiene har nettopp kaldblodsdagene på timeplanen og de blir godt mottatt av arrangøren med både
fagprogram og omvisning. I tillegg til kåringa holdes det fagmøte, unghestutstilling og toårsløp for kaldblod. Det
hele avsluttes med fyldige travløp på fredagskvelden. Der møter mange gode hester fra begge land og
høydepunktene er STC’s Avelslopp med 125 000 og Jämtlandsk Uppfödningslopp med 75 000 i førstepremie.

Kaldblodssamarbeid
Kåringa er et samarbeid mellom Norge og Sverige forankret i den nå 8 år gamle samarbeidsavtalen på kaldblod.
På avlssiden innebærer dette felles kåringsreglement og felles kåringsnemnd bestående av tre norske og tre
svenske dommere. Om en måned er det tilsvarende kåring på norsk side med bedømmelser av samme
kåringsnemnd.

Alle fire norske kåret
I tillegg til Feseth Lynet ble trettenårige Saras Tofte (e. Braute) også kåret. Han har vært vist tidligere uten å
oppnå godkjenning, men har siden dette tjent ytterligere 700 000 kr. Dessuten viser hingsten meget god
holdbarhet og dette ble vektlagt. Saras Tofte har hurtighet og teknikk som få, noe han viste i travprøven. Med
1.18,5 på de siste 500 meterne ble han dagens hurtigste. De to femåringene Joker Elden (e. Lome Elden) og
Bleke Kongen (e. Nordli Svarten) ga også solide inntrykk. Dermed ble alle de fire norske hingstene kåret.
Hingsteparken fylles nå etter hvert opp med avkom etter Järvsöfaks, Elding og Elding-sønner. Nemnda la nok
derfor ved denne anledning en del vekt på at både Saras Tofte og Bleke Kongen representerer litt andre
hingstelinjer og håper at disse blir bidrag til å holde noe spredning i genene.

Tre av fem svenske godkjent
Storvokste Love (e. Sjefen) har vært vraket tidligere, men fant nåde denne gangen. Han har bedret seg
prestasjonsmessig, men er fortsatt en noe utypisk kaldblod. Hingsten er høgstilt og på mange måter kraftig og
flott, men samtidig mangler han hovskjegg fullstendig. Han er absolutt et innlegg i seg selv i debatten om en
framtidig type kaldblodshest. De to andre svenske som ble kåret har så absolutt typepreg som forbindes med
kaldblod. Moe Odin-sønnen Odin Tabac er stor med sine 160 cm mens fireårige Hibogubben (e. Järvsöfaks) var
en av årgangstoppene i fjorårets svenske treårsårgang, bl.a. med svensk rekord på 1.28,0 ak.

Trolldin vil forbedre seg
De to treåringene Ivarsqvick (e. Qvadrigo) og Trolldin (e. Moe Odin) var de eneste som dommerne fant å ikke
ville godkjenne. Begge har foreløpig for svake prestasjoner, men allerede samme kveld forbedret Trolldin seg
gjennom å holde unna for bl.a. Faste Lundi som vinner av Jämtlandsk Uppfödningslopp. Noen veterinære
anmerkninger var det dessuten på Trolldin, men ikke verre enn at han gjennom forbedrede prestasjoner ved en
senere anledning kan kompensere for disse. Dommerkortene for alle hingstene kan leses på hjemmesidene til
Norsk Hestesenter www.nhest.no