Calcutta Hall starter ikke i V75-7

16.10.2008
Artikkelbilde
Calcutta Hall fra sitt seiersløp den 18. juni.

På grunn av at Calcutta Hall ikke har blitt premieregulert etter sin positive dopingprøve på Bjerke Travbane den 18. juni i år, har hesten blitt strøket fra V75-7 førstkommende lørdag. 

De gjeldende dopingbestemmelsenes § 8 sier følgende om premieregulering:
"Et regelbrudd avdekket gjennom positiv prøve under travløp medfører at kjøre og hest automatisk og uten domstolsbehandling taper premie, mesterskap og resultat fra angjeldende travløp."
 
Dette betyr at hesten Calcutta Hall skulle vært premieregulert direkte etter at dopingprøve fra løpet på Bjerke 18.6.08 var fastslått positiv.
Tidligere reglement og saksbehandling har vært at premieregulering først finner sted etter at saken er ferdigbehandlet i travets domssystem.
 
Hesten har dermed kommet med i V75-løp på Bergen Travpark førstkommende lørdag med feil grunnlag og poengsum, og er derfor ikke berettiget plassen i løpet.
På bakgrunn av dette strykes Calcutta Hall fra løpet.
 
Premieregulering for det angjeldende løpet utføres idag.