Strategiplan for 2015

24.11.2008
Artikkelbilde

Revideringen av strategidokumentet for 2010 er i full gang. Nå er det 2015 som gjelder. Det er fire grupper som har jobbet med hvert sitt område. De presenterte sine ider på høstkonferansen. Hva de har kommet frem til kan du lese her på www.travsport.no.

Disse presantasjonene er bare foreløpige utkast. Det er også foreløpig kun tatt med de store målene. Den endelige strategiplanen skal vedtas på generalforsamlingen til våren.

Klikk her for presentasjonen fra sport/avl
Klikk her for prestasjonen fra næring
Klikk her for presentasjonen fra media/informasjon
Klikk her for presentasjonen fra organisasjon og økonomi