Stor entusiasme på høstkonferansen!

22.11.2008
Artikkelbilde
Per Erik Hagen, leder av gruppen for media og informasjon.

Etter helgens høstkonferanse kan man trygt slå fast at DNT er en organisasjon med stor entusiasme og positivitet. Trav 2015 ble presentert av leder Merete Johansen. De forskjellige gruppene kom med masse spennende innspill, som skapte stor entusiasme blant deltagerne.

Trav 2015 er delt opp i forskjellige grupper. Disse er organisasjon/økonom, sport/avl, næring og media/informasjon. Merete Johansen fra DNT er prosjektleder. Gruppene har lagt ned et stort arbeide og de presenterte mange spennende tanker for fremtiden.
De har samlet seg for følgende visjon/ambisjon:

DNT er en aktiv aktør i den norske samfunnsutviklingen - med sporten og travhesten i sentrum.

Travnæringen skal være en troverdig, verdifull og stolt næring. Dette skal man få til ved å synliggjøre alle bransjene travhesten er involvert i.

Den videre framdriften for 2015 er en høring i desember. Etter det blir det en gjennomgang i arbeidsgruppene. Frist 15. februar. Det endelige strategidokumentet blir vedtatt på generalforsamlingen til våren.

Hest i næring:
Styreleder i DNT, Nils Dagestad, orienterte om "Hest i næring". Han kunne fortelle om flere møter med forskjellige byråkrater. De hadde full forstålelse for DNTs syn. Nå er "Hest i næring" på det politiske nivået. DNT har gjort en grundig jobb på forhånd, slik at de skal ha gode svar på alle spørsmål politikerne kan komme med. Det var en positiv styreleder, som hadde god tro på å få gjennomslag for "Hest i næring".