PRESSEMELDING: DOM AVSAGT I SAKEN - CALCUTTA HALL (US)

07.11.2008
Artikkelbilde

Hesten Calcutta Hall (US) avla 18. juni 2008 en positiv dopingprøve etter løp på Bjerke Travbane. Ansvarlig trener av hesten var Hans Even Andersen, Skien. Det ble påvist vedaprofen i prøven. Vedaprofen er et ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID) med bl.a. smertestillende, betennelsesdempende og febernedsettende virkning. I Norge markedsføres vedaprofen bl.a. i preparatet Quadrisol vet. til hest.

PRESSEMELDING

DOM AVSAGT I SAKEN - CALCUTTA HALL (US)

Hesten Calcutta Hall (US) avla 18. juni 2008 en positiv dopingprøve etter løp på Bjerke Travbane. Ansvarlig trener av hesten var Hans Even Andersen, Skien. Det ble påvist vedaprofen i prøven. Vedaprofen er et ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID) med bl.a. smertestillende, betennelsesdempende og febernedsettende virkning. I Norge markedsføres vedaprofen bl.a. i preparatet Quadrisol vet. til hest.

Det Norske Travselskaps Domskomité avsa dom i saken 29. oktober 2008. På bakgrunn av høye konsentrasjoner av vedaprofen i hestens urin anser Domskomiteen det som sannsynlig at hesten nylig har fått tilført vedaprofen gjennom en nylig administrasjon av legemiddelet. På denne bakgrunn er DK av den oppfatning at vedaprofen i dette tilfelle kan være tilført Calcutta Hall forsettelig i den hensikt å bedre hestens prestasjon i omhandlede travløp. DK finner den omhandlede overtredelse av Dopingreglementet graverende.

Hans Even Bjørbekk Andersen er dømt for overtredelse av DNTs Lov og Dopingreglement og er fradømt retten til å inneha lisens og melde hester i travløp og retten til å delta i travløp, for en periode på 12 måneder med umiddelbar virkning. Han er også ilagt en bot på kr 10 000

Det Norske Travselskap
Veterinær Britt Helene Villand Lindheim
Avdelingsleder
Avls og næringsavdelingen