Høstkonferanse i DNT

18.11.2008
Artikkelbilde

Fredag og lørdag samles store deler av travsportens tillitsvalgte på forbundsnivå, sentralt og de samarbeidende organisasjoner i Oslo for å delta på årets Høstkonferanse i DNT- regi.

Årets høstkonferanse innledes med organisasjonsbygging, ”Mollekleivprosjektet” fredag, med deltakere fra forbund, sekretærene, sentralstyret samt ansatte i DNTs administrasjon.

 

Sven Mollekleiv vil innlede, etterfulgt av presentasjoner av vedtatte tiltak i lag, forbund og sentralt.

Tilbakemeldingene til utdanningsutvalget så langt er at oppslutningen rundt prosjektet er meget god, og kreativiteten til tiltak stor.

Engasjement og lagånd er nødvendig for at den frivillige innsatsen skal frigjøres. Den enorme frivillige innsats som legges ned

ute i forbund og lokallag skal heretter synliggjøres gjennom slike prosesser. Det er grunnmuren i DNT- organisasjonen.

 

Lørdagens hovedtema er revidering av strategiplanen.

Det er arbeidet intenst med revideringsarbeidet, og man ønsker nå å legge det frem for å få

noen tilbakemeldinger på det som hittil er gjort.

Det blir lagt opp til informasjon og debatt rundt de ulike områdene.

 

Senere på lørdag er det også satt av noe tid til informasjon fra DNT :

-       ”hest i næring”

-       Utbygging Bjerke

-       DNTs unghestsatsning

-       ”ny” premiematrise

-       Budsjett 2009

 

Konferansen avsluttes med spørsmål fra forbundene og en oppsummering ved styreleder i DNT, Nils Dagestad.