Landsrådsmøte i Det Norske Travselskap (DNT) 31. juli

31.07.2008
Artikkelbilde

DNT avholdt i dag landsrådsmøte der temaet var:

”Situasjonen i DNT”

 

Landsrådet er et rådgivende organ for styret i DNT, og består av travforbundenes styreledere og DNT-styret. Samtlige travforbund var representert, samt hele DNT-styret.

Terje Bøe – leder i Nord-Norge Travforbund – ble valgt til ordstyrer.

Nils Dagestad – nestleder i DNT – presenterte DNT-styrets konklusjoner og arbeidsprosess i den oppståtte saken.

Øistein Eriksen – styreleder i DNT – ga deretter sin presentasjon og sine vurderinger av saken.

 

 

Lederne i travforbundene hadde deretter et eget møte, der de vedtok enstemmig at de støtter at det avvikles ekstraordinær generalforsamling i DNT. Dato for ekstraordinær generalforsamling blir tirsdag 26. august.

 

 

Forbundslederne vedtok deretter følgende resolusjon:
” Som tillitsvalgte i Det Norske Travselskap er vi forpliktet til å arbeide for at vår sport og vår næring utvikles og forbedres. Vi er forpliktet til å ha vårt fokus på holdningsskapende arbeid for å bedre sportens omdømme slik at vi kan møte større respekt, og derved oppnå bedre resultater i vårt arbeid mot politiske myndigheter og mot alle naturlige samarbeidspartnere.

 

 

Juni og juli måned har vært krevende og opprivende for mange av våre øverste tillitsvalgte og deres nærmeste. Det står store oppgaver foran oss, og tiden er inne for å samles om følgende:

 

1.Vi henstiller til Øistein Eriksen om at han omgående trekker seg som styreleder.

 

2. Det settes umiddelbart i gang et arbeid med å se på organisasjonen med det som formål å modernisere, vitalisere og styrke DNT, slik at de ambisiøse mål som er nedfelt i vår strategiplan kan nås, og slik at tillitsvalgtes og ansattes krefter kan brukes mer målrettet.

Samtidig er det naturlig å kvalitetssikre at demokratiske prinsipper følges i styrearbeid og i utøvelse av eierskap i organisasjonen.”

 

Eventuelle spørsmål om landsrådets resolusjon kan rettes til Terje Bøe på telefon 900 75 664.