"Trening av travhesten" - ny bok på markedet

22.12.2008
Artikkelbilde

Ola Slåtsveen og Kaare Byrjall har skrevet ei bok om trening av travhesten. Boka er tilsalgs på de fleste travbanene. Boka er bygget opp ved dokumenterte opplysninger og intervjuer av kjente travtrenere.

I forordet skriver Kaare Byrjall følgende:

Trening av travhesten er å utvikle de evner og egenskaper hesten er utstyrt med. Det gjelder å finne de best egnede metoder og treningsmidler for den møysommelige oppøvinga av hesten. Dette krever plan, systematikk og tålmodighet.

Det finnes ingen eksakt oppskrift på å lykkes. Hester er ulike. De må trenes på ulik måte. Det norske landskapet er mangfoldig og byr oss svært ulike treningsmuligheter. Og all praktisk erfsaring forteller oss at målet, å få frem en fin travhest, nås gjennom ulike treningsmåter.

I Norge blir omlag 70% av landets travhester trent av hesteeiere ute på landsbygda. Mange har begrensede muligheter i sitt treningsarbeid. For å møte de ulike forholdene hesteeierne  arbeider under, har vi gått inn på ulike treningsmidler som kan tilpasses og tas i bruk. Deres oppgave blir å utnytte disse muligheter på best mulig måte. Vi må bygge på grunnleggende prinsipper for utvikling av treningsarbeidet.

Nivået i dagens travsport har i løpet av de siste ti år fått et løft. Kunnskapene om trening og treningsmetoder er bedre. Bredden er større. Flere og flere trener systematisk og planmessig. Sammen med bedre hestemateriell har det gitt positive resultater. Denne boka er ment å være til hjelp for bedre innsikt i den krevende og interessante jobben det er å trenhe travhest.

Kaare Byrjall