Tore Fyrand slutter som generalsekretær i Det Norske Travselskap.

11.12.2008
Artikkelbilde

Tore Fyrand har vært generalsekretær i DNT siden september 2002. Fyrand har en lang og sammensatt fartstid i travsporten i Norge. Han har vært funksjonær i mange år på Drammen Travbane, lokallagsleder, styremedlem i totalisatorselskapet Drammen Travbane og han var nestleder i styret i DNT fra 1996 til han tiltrådte som generalsekretær. Fyrand har også deltatt svært aktivt både i utviklingen av det nordiske travsamarbeidet, og som styremedlem i den europeiske travsportsorganisasjonen UET.

Travnæringen i Norge er inne i en positiv periode, og det er en offensiv sport- og spillnæring som nå står godt samlet for å møte fremtidens utfordringer og muligheter.
 
Norge er i mai 2009 vertsnasjon for Verdenskonferansen for travsportsnæringen. Samtidig med avviklingen av denne konferansen, vil Norge være arrangør av VM for travkusker. Fyrand vil slutte i DNT i løpet av mars 2009, men vil fortsette sitt engasjement i planleggingen og gjennomføringen av Verdenskonferansen og VM-arrangementet i mai 2009.
 
Nils Dagestad
Styreleder i Det Norske Travselskap