Mollekleivprosjektet

03.12.2008
Artikkelbilde

Organisasjonsbyggingen i DNT- systemet er i full gang. Rapporteringen og tilbakemeldingene under årets høstkonferanse viser nettopp det. Utdanningsutvalget oppsummerte konferansen på forrige møte den 25. november, og var svært tilfreds med alt det positive engasjementet som nå vises i forbund og lokallag i vår organisasjon. Det skal vi verne om og bygge videre på.

- Oppfølgingen av prosjektet er helt avgjørende for å oppnå de mål vi har satt oss, slår leder i uvalget, Torhild Huseby fast.
Dette er en prosess som krever mye av våre tillitsvalgte ute i organisasjonen. Det er lagt ned mye bra frivillig arbeid i hele systemet for at dette skal bli vellykket.
Det har vi stor respekt for. Vi er stolte av det positive engasjementet!

Frem mot den 27. februar, skal nå hele organisasjonen, på alle plan, jobbe med sine vedtatte prosjekter. Det blir en samlet rapportering fra forbundslederne på den neste samlingen, der også Sven Mollekleiv vil være tilstede. Det som ikke er gjennomført, må det foreligge en tidsplan på.
Lørdag den 28. februar håper vi å kunne tilby et nyttig og lærerikt mediakurs.
Det å kunne bruke media aktivt –og på riktig måte, er viktig for travsporten.
Vi kommer tilbake til opplegget over nyttår.

Innspill og spørsmål i forbindelse med organisasjonsbyggingsprosjektet kan rettes til
KnutOlav.Dahl@rikstoto.no eller Leder i Utdanningsutvalget Torhild G. Huseby: grimseth@online.no