Ingen disk for oppløpsgalopp

08.12.2008
Artikkelbilde

DNT styret vedtok ikke å innføre diskvalifikasjon for oppløpsgalopp i sitt styremøte sist fredag. Svenskene har innført fra 01.01.09 at galopp eller passgang i løpet av de siste 100 meterne medfører dikvalifikasjon.

Etter møte i Nordisk reglementsutvalg 9.-10. september 2008 ble det fremlagt et forslag som innebærer at de nordiske land kan tilpasse seg UET-bestemmelsene, og samtidig oppnå harmonisering av reglementet innen Norden.
Forslaget lyder:


”Hest skal diskvalifiseres når den galopperer eller går i passgang de siste 100 m av løpet.”


Dette betyr at alle landene i så fall må tilpasse seg en regel som ”møter alle på halvveien”. Sverige og Danmark må begrense sin galoppfrie sone ned fra hele oppløpet til kun de siste 100 m, Finland må gå vekk fra sin 20 m-regel, og Norge må evt. akseptere at galopp medfører automatisk disk ikke bare over mållinjen, men også i løpets siste 100 m.
Forslaget ble fremlagt for, og drøftet i Nordisk Travkomité 10.-12. oktober 2008. Etter dette møtet har STC vedtatt å innføre ”100 m-regelen” f.o.m. 01.01.09.

Styret vedtok å utsette saken til mer omfattende prosess med sportens aktive er gjennomført.

DNTs administrasjon har sett litt på hvilke følger denne "100 m-regelen" ville fått:

Løp tatt fra mars og oktober 2008 = 2/12 eller 1/6 av alle løp 2008
Antall løp Monte Antall hester (basert på et snitt på 9 hester pr løp)
Varmblod 452 18 4068
Kaldblod 326 13 2934
Galopper  Totalt Målgalopp Over 100 m Ny regel Premie m galopp
Varmblod 88 58 15 13 2
Kaldblod 111 33 9 45 24


 

Prosent av antall startende som galopperer på oppløpet/siste 100 m:
Galopper  Totalt Målgalopp Over 100 m Ny regel Premie m galopp
Varmblod 2,16 1,43 0,37 0,32 0,05
Kaldblod 3,78 1,12 0,31 1,53 0,82