Er hesten din tilstrekkelig beskyttet mot hesteinfluensa?

11.12.2008
Artikkelbilde

DNT oppfordrer alle til å sjekke hestenes vaksinasjonsstatus og sørge for å revaksinere  alle løpshester som fikk sin siste influensavaksine før 1. august 2008.
Hester som skal starte i Sverige i nær framtid bør være vaksinert innenfor de siste 3 måneder.
Det er viktig å være klar over at grunnimmunisering for hesteinfluensa består av 3 vaksiner, de to første med 4-6 ukers mellomrom og den tredje 5 måneder etter andre vaksine. Deretter kan hesten vaksineres årlig, men i perioder som nå med antatt forhøyet smittepress bør den vaksineres oftere. Alle hester som ikke har fått den tredje grunnimmuniseringsvaksinen kan være utilstrekkelig vaksinert.
Det er foreløpig ingen endringer i DNTs bestemmelser om vaksinasjon mot hesteinfluensa. (se løpsbulletinen)