Bestemmelser om minstegrunnlag oppheves

30.12.2008
Artikkelbilde

DNTs styre har i telefonmøte i dag 30.12.08 vedtatt å oppheve bestemmelser om minstegrunnlag for hester importert fra tredjeland, det vil si USA, Canada, New Zealand, Australia.

Vedtaket lyder som følger:

"Bestemmelsene om minstegrunnlag vedtatt 22.10.1988 oppheves fra og med 01.01.09.

Det vil si at ingen hester vil ilegges nytt, eller oppjusteres i sitt nåværende minstegrunnlag fra og med 01.01.09.

 

Dette vedtaket får ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at hester som har stått oppført i norsk program (totalisator-, premie-, eller prøveløp) med et ilagt minstegrunnlag, vil beholde sitt nåværende startgrunnlag, inkl. minstegrunnlag. Dette gjelder også hester som har blitt strøket fra løpet/løpene."

 

Vedtaket har også vært behandlet, og fått støtte i DNTs Avlskomité.

 

Bakgrunnen for at DNT-styret fattet sitt vedtaket på denne siden av nyttårsskiftet er at endringen skulle tre i kraft før 01.01, da det ellers ville skjedd automatisk oppjustering av minstegrunnlag i henhold til de tidligere bestemmelsene.