Regler for deling av løp

26.08.2008
Artikkelbilde

Banene har brukt forskjellige modeller for deling av løp. Nå har DNT utformet regler for deling av løp. Det er også viktig at innmelder sier ifra på innmelding eller starterklæring hvis man ikke ønsker å være med i ekstraløp.

Løpsdeling

Ved løpsdeling vil følgende modell brukes: I opprinnelig løp starter det antall hester det er plass til i løpet i forhold til startmetode. Avviste hester vil overføres til ekstraløp. I dette løpet vil proposisjonene være tilsvarende det de er i det utskrevne løpet. Hester som kommer med i opprinnelig løp kan ikke starte i ekstraløp. Dette gjelder også hester som kommer inn fra reserveplass. Etter at starterklæring er ferdig vil det antall hester det er plass til i ekstraløpet komme med rangert etter poeng. I ekstraløp vil det kjøres med mørk sportrekning.

Premier i ekstraløp vil ligge noe under premier i opprinnelig løp. I løp med 1. premie på kr 10.000 eller mindre kjøres det med lik premie i opprinnelig løp og ekstraløp. I løp med førstepremie fra 12.000 til 16.000 kjøres det med 10.000 i førstepremie i ekstraløp. I løp med førstepremie over 16.000 kr, vil ekstraløp kjøres med førstepremie på kr 12.000. Dersom man ikke ønsker å delta i ekstraløp må dette gis beskjed om ved innmelding eller starterklæring.

 

Obs! Banene vil fremdeles kunne dele løp med lik premie. I disse tilfellene vil det gå frem av innmeldingsliste.